Nová smlouva o stavebním spoření


Sleva pro klienta

Za on-line uzavření náleží klientovi sleva 50% z uzavíracího poplatku

Účastník stavebního spoření

       
Pan Paní
 
 
 
 
v
 
 
 
 
 
 
 

Zadejte adresu trvalého pobytu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákonný zástupce

Otec
Matka
Opatrovník
Pan
Paní
 
 
 
 
 
v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korespondenční adresa

  V případě, že si přejete doručovat korespondenci na jinou adresu než je trvalý pobyt, vyplňte prosím údaje o korespondenční adrese  
 
 
 
 
 
 
 

Další smluvní údaje

 
 
Úhrada za uzavření 0,5 %  
 
Tarif  
Úroková sazba (z vkladů/z úvěru) 1% / 3,99%  
Podmínky pro získání bonusu  
Podmínky produktu „Kamarád+/Kamarád“  
Roční výpis z účtu: Poštou
 
Roční výpis z účtu: Elektronicky
 
Bezplatný klientský časopis
 
 
 
Občanský průkaz Průkaz o povolení pobytu cizince Pas
 
v
 
v
 
 
 
 
 
Souhlasím s předáváním osobních údajů dalším správcům za účelem nabízení obchodu a služeb.
 
Jsem a/nebo v posledním roce jsem byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
 
 

Prohlášení o odeslání

Vyplněním a odesláním elektronického formuláře "online nabídka smlouvy o stavebním spoření" (dále jen "elektronický formulář") zájemce o stavební spoření (účastník) prohlašuje,
a) že údaje jím do elektronického formuláře uvedené jsou pravdivé a že je ohledně nich oprávněn udělit souhlas s jejich zpracováním níže uvedený,
b) že se seznámil s platnými všeobecnými obchodními podmínkami Wüstenrot - stavební spořitelny, a.s. a v souladu s nimi vyplnil elektronický formulář,
c) že uděluje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu elektronického formuláře, a to společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714, sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 jakožto správci osobních údajů za účelem uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to na dobu nejvýše 6 měsíců od udělení tohoto souhlasu (v případě uzavření smlouvy o stavebním spoření se zpracování osobních údajů řídí zvláštním souhlasem v této souvislosti uděleným a obecně závaznými právními předpisy),
d) že bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
e) že žádá o zaslání formuláře "Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (dále jen "formulář Návrh") s předvyplněním jeho osobních údajů kromě celého rodného čísla elektronicky ve formátu .pdf na udaný email.
Souhlasím Nesouhlasím
Nárokuji odpovídající slevu z uzavíracího poplatku.

     
v
Čekejte, prosím !